Tóc bạn trãi qua uốn nhuộm tẩy nhiều lần giờ đây hư tổn nặng, khô rối, dễ gãy rụng giờ phải làm thế nào?

30/11/2019
TÌNH TRẠNG TÓC HƯ TỔN

Tóc bạn trãi qua uốn nhuộm tẩy nhiều lần giờ đây hư tổn nặng, khô rối, dễ gãy rụng giờ phải làm thế nào?

Đây là vấn đề thương gặp của các chị em phụ nữ, yêu thích thay đổi style phong cách của mình. Nhưng khi quá lạm dụng sẽ gặp tình trạng như bây giờ.

Tóc bạn trãi qua uốn nhuộm tẩy nhiều lần giờ đây hư tổn nặng, khô rối, dễ gãy rụng giờ phải làm thế nào?

Đây là vấn đề thương gặp của các chị em phụ nữ, yêu thích thay đổi style phong cách của mình. Nhưng khi quá lạm dụng sẽ gặp tình trạng như bây giờ. Hãy tham khảo bài viết sau:

1. Cấp độ của tóc hư tổn
- Hư tổn cấp 1: Tóc hơi khô, rối, hư tổn nhẹ

- Hư tổn cấp 2: Tóc khô, hư tổn, rối mỗi khi ướt.

- Hư tổn cấp 3: Tóc rắt khô rối, giòn dễ gãy, hư tổn nặng, rất yếu.

- Hư tổn cấp 4: Tóc sun cháy nát, giòn yếu và rất dễ gãy rụng, không thể uốn xoăn hay tẩy nhuộm tiếp tục.

Như vậy tóc bạn hư tổn ở cấp độ nào?

 

Chia sẻ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hấp Dầu Collagen Karseell 2023: Tất Cả Những Gì Bạn Cần Biết

Hấp Dầu Collagen Karseell 2023: Tất Cả Những Gì Bạn Cần Biết

Hấp Dầu Collagen Karseell 2023: Tất Cả Những Gì Bạn Cần Biết
Facebook Chat

Facebook